Het is nu vrijdag 21/06/2024 - 10:32

Opleiding Assistent instructeur

Een Assistent-Instructeur is pedagogisch onderlegd en assisteert in de opleiding van andere duikers.

Toelichting

 • Een Assistent-Instructeur (AI) heeft een behoorlijke pedagogische bagage.
 • Hij heeft zich bekwaamd in het demonstreren van zwembadoefeningen.
 • Hij kan theorie- en zwembadles geven.
 • Hij mag onder delegatie mee zwembad- en theorie-examen van 2* en 3*Duikers evalueren.
 • Hij weet hoe hij beginnelingen vanaf duik 3 dient te begeleiden.
 • Hij mag bepaalde duikleidingen en oppervlakteproeven van 2* en 3*Duikers afnemen.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

 • Lid zijn van NELOS.
 • 18 jaar zijn.
 • 3*Duiker zijn bij de start van de cursus.
 • Voorgesteld worden door de eigen club.
 • In het bezit zijn van het getuigschrift/diploma Duiker-Hulpverlener (NELOS), Duiker-Redder of Hoger Redder (RedFed) 6 weken voor deelname aan het Sluitstuk.
 • Medisch in orde zijn.

Vrijstellingen

 • Houders van het brevet 4*D zijn vrijgesteld van het theorie-examen en de theorielessen in Module 2 en van de openwaterproef E1.
 • APBO geeft vrijstelling voor het vak ‘Algemeen Gedeelte Didactiek’.
 • Voor eventuele andere vrijstellingen: zie website van Sport Vlaanderen.

Inhoud opleiding

Deze opleiding bestaat uit vier modules (Start 2 coach en de modules 2, 3 en 4).</br/> De modules worden georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS):

 • Start 2 Coach (S2C): is steeds het eerste onderdeel van de opleiding tot Assistent-Instructeur / Initiator.
 • Module 2: is de sporttechnische module. Het examen van Module 2 vormt het sluitstuk en bestaat uit een examen theorie en een praktijkexamen zwembad.
 • Module 3: is de didactisch-methodische module (het specifiek gedeelte didactiek). Module 3 kan pas na S2C afgelegd worden, maar moet succesvol afgerond zijn alvorens met Module 4 te mogen starten. Module 3 wordt samen met S2C georganiseerd.
 • Zwembadproeven.
 • Module 4: is de stagemodule.