Het is nu vrijdag 21/06/2024 - 10:12

Medische onderzoeken

Jaarlijks medisch onderzoek

Dit verplicht onderzoek wordt best uitgevoerd door een dokter aangesloten bij de Geneeskundige Commissie, maar mag door gelijk welke geneesheer gedaan worden. De lijst van de dokters van de M.C. vindt u in het hoofdstuk "Jaarinformatie", in de NELOS-infomap.
Het sportonderzoek bij het begin van de sportduikloopbaan bestaat uit:

  • een uitgebreide anamnese,
  • een klinisch onderzoek met spirometrie,
  • een hartrecuperatieproef (steptest).

Buiten de ondervraging en een algemeen onderzoek, moet er speciale aandacht besteed worden aan neus, keel en oren. De dokter laat zich leiden door de NELOS medische steekkaart, waarop de absolute contra-indicaties voor het duiken vermeld staan. Aan een kandidaat, die nooit sport deed en/of op zijn werk nooit gekeurd werd, wordt geadviseerd een RXthorax en een ECG onder belasting te ondergaan.
Er worden medische fiches ter beschikking gesteld met een afscheurbare strook. Deze strook dient bij de betaling van het lidgeld afgegeven te worden aan de clubsecretaris. De medische strookjes worden zorgvuldig door deze bijgehouden. Op eenvoudige aanvraag van het NELOS-secretariaat moet het medisch onderzoek van een bepaald lid opgezonden worden. Bij ongeval moet het medisch strookje opgezonden worden.

Het medisch onderzoek is jaarlijks te hernieuwen, waarbij een onderzoek vanaf 1 september ook geldig is voor het volle volgende kalenderjaar

Elektrocardiogram (ECG) onder belasting

Dit onderzoek moet gebeuren vanaf de leeftijd van 45 jaar, en verder om de 5 jaar.
Mogelijke adressen voor een ECG zijn:

Administratieve verplichtingen

De onderzoekende arts dient uw duikboekje en de medische fiche af te tekenen. Het onderste deel van deze fiche teken je zelf ook af, en bezorg je aan het clubsecretariaat.

Voor meer info, gelieve de medische pagina van NELOS te raadplegen.