Het is nu woensdag 22/03/2023 - 14:08

Club API

Een Club- API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Duikclub DUCS zet in op het voorkomen van incidenten van grensoverschrijdend gedrag - in al mogelijke vormen. Daarom hebben we naast onze API's ook onze gedragscodes dewelke gebaseerd zijn op de gedragscodes van Sport Vlaanderen (VTS).

Onze gedragscodes zijn in twee delen onderverdeeld, namelijk de gedragscode voor de leden en voor de lesgevers

 pasfoto Club API
Jan Geerts
0473/35.29.55
Mail: api[at]ducs.be
 pasfoto Club API
Carine Gesquiere
0499/29.76.21
Mail: api[at]ducs.be